Waterpompen

Wat is een warmtepomp?

Het werkingsprincipe van de warmtepomp is niet nieuw. Feitelijk is de werking gebaseerd op die van een koelkast, waarbij warmte vanuit de koelruimte naar buiten wordt gevoerd. Het is precies deze warmte die een warmtepomp benut. Een warmtepomp is echter geoptimaliseerd om maximale warmte te kunnen leveren met een minimale opname van energie uit fossiele brandstoffen. Het rendement van de warmtepomp kan onder de juiste condities wel oplopen tot 600%. Dit houdt in dat met 1 kW elektrische energie maar liefst 6 kW aan warmte kan worden geleverd.

Bronnen en bodemcollectoren

In principe kan een warmtepomp worden aangesloten op elke willekeurige bron met een temperatuur beneden de 20°C. De warmtepomp kan warmte onttrekken aan afvoerlucht, oppervlaktewater, de aardbodem of enige andere alternatieve vorm van afvalwarmte. De bodemtemperatuur varieert tussen de 10°C en 12°C. Dat is voor de warmtepomp voldoende om op efficiënte wijze warmte te ontrekken en op te waarderen naar een hogere bruikbare temperatuur. Aardwarmte of geothermische energie wordt dan ook steeds meer gezien als een belangrijke duurzame energiebron. De technologie voor het benutten van de energie uit aardwarmte is de laatste jaren sterk ontwikkeld en wordt steeds vaker toegepast in woningen, utiliteitsbouw en bedrijfspanden. Aardwarmte kan bovendien zowel in nieuwbouwprojecten als in renovatieprojecten worden toegepast. Omdat aardwarmte onuitputtelijk is, wordt het als een duurzame energiebron beschouwd

De FIGHTER 1140 serie warmtepompen omvat zeven typen met verwarmingsvermogens van 4 kW tot 17 kW bij een systeem met een gesloten bodemcollector. De warmtepompen worden toegepast voor ruimteverwarming van woningen en kantoor- en utiliteitsgebouwen tot een oppervlak van 450 m2. De FIGHTER 1140 warmtepomp haalt warmte uit een gesloten bodemcollector of een open bron. Bij een open bron dient een externe warmtewisselaar geplaatst te worden. De warmtepomp kan worden aangesloten op een VPA boiler met een waterinhoud van 200 liter tot 450 liter.